လီဆာႏွင့္ ပတ္ဘိုဂမ္ ဒိတ္ေနသည္ဟု အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ား ထင္ေၾကးေပးေန

BLACKPINK အဖြဲ႕ဝင္လီဆာတြဲေနသည့္ အမ်ိဳးသားက သ႐ုပ္ေဆာင္ပတ္ဘိုဂမ္ဟု အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ားက ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ လီဆာက ဘ႐ူနိုမားစ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္တြဲတက္ခဲ့ၿပီး ၎အမ်ိဳးသားဝတ္ဆင္ထားသည့္ Celine ဦးထုပ္ႏွင့္ အဝတ္အစားတို႔ကိုၾကည့္ၿပီး ပရိသတ္က ပတ္ဘိုဂမ္ဟု ယူဆေနၾကသည္။
လီဆာႏွင့္ ပတ္ဘိုဂမ္တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးက Celine ဖက္ရွင္ကုမၸဏီ၏ ambassador မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရွိုးပြဲခ်ိန္ တစ္ေလၽွာက္လုံး ၎တို႔ႏွစ္ဦးက ေဘးခ်င္းယွဥ္ရပ္ေနခဲ့သည့္အတြက္လည္း ပရိသတ္ကို သံသယပိုေစခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးဟုသာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အတည္ျပဳထားေသးသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ Celine ambassador ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ပိုရင္းႏွီးလာခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားအမ်ားစုတြင္ တြဲေတြ႕ရတတ္သည္။
ပတ္ဘိုဂမ္သည္ BTS အဖြဲ႕ဝင္ဗြီႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ၿပီး ဗြီကလည္း လီဆာႏွင့္တစ္ဖြဲ႕တည္းသား ဂ်န္းနီႏွင့္ သတင္းမ်ားထြက္ထားသူ ျဖစ္သည္။