ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အလကရွင္မုတၴီးေက်ာင္းသို႔ လက္ေဆးေဘစင္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ထားဝယ္ ဇူလိုင္ ၂ဝ

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးယုႏိုင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခြန္ေအာင္ေက်ာ္စြာႏွင့္ ရွင္မုတၴီးေက်းရြာအုပ္စု ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ ဦးဝင္းရီတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ရွင္မုတၴီးေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ဆရာ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၌ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ လက္ေဆးေဘစင္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အလွဴေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ လက္ေထာက္ေက်ာင္း အုပ္ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္က လက္ခံရယူ၍ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳ စကားမ်ား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ေအာင္ေက်ာ္စြာ