ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္္မတီဝင္မ်ား တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္

 

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၇

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း၊ ဦးေဖအံ့ေမာင္၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးဝင္းဗုိလ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဝင္းက ပါတီလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား၊ အားနည္း ေနေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအစား တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြကေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္သူမ်ားျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ သြားရန္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ဦးေဖအံ့ေမာင္က မိမိတာဝန္ယူရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလုံးထဲမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္းသြားေရာက္ၿပီး ပါတီဝင္အင္အား တုိးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ နာယကဦးခင္ေမာင္ေဌးက အားနည္းေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အစား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းပုံက်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ျဖင့္ အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ပါတီဝင္အင္အား တုိးတက္ေရးႏွင့္ ပါတီဝင္ေၾကးမ်ား တုိးတက္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ခ႐ုိင္တုိ႔က ေပါင္းစပ္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)