ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဥကၠ႒ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမလူငယ္အဖြဲ႔အား လမ္းၫႊန္မွာၾကား

 

ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္း အေဝးခန္းမ၌လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ေလ့လာ ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ လူငယ္ ၁၈ဝတုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ၍ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ႏွင့္ ပါတီတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကရန္ ႏွင့္ ေဒသႏၲရဗဟုသုတရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေစလႊတ္သည့္ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ လွ်င္လည္း မိမိတုိ႔၏အေတြ႕အၾကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကုိျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမရွိ လူငယ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ျပန္ လည္မွ်ေဝရွင္းလင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ ရြက္သြားၾကရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးမွတ္သား ၾကခဲ့ေစလုိေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေရး ခရီးစဥ္ကုိ ၁၂ ရက္ တြင္ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)