ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ မိုးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ေဆြေႏြး

မိုးညွင္းခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကႀကီးမွဴး၍ မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္ နံနက္(၁၀) နာရီတြင္ ခရိုင္ပါတီရံုးခန္းမ၌ျပဳလုပ္ရာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္
ဦးေက်ာ္စိုးေလးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးသန္းေအာင္က ပါတီ၏ မီဒီယာေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဥပေဒအႀကံေပး ဦးတင္လႈိင္က သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးေရႊၾကည္က သတင္းအေျခအျမစ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ သတင္းေရးသားတင္ျပျခင္း ဆိုင္ရာကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုးညွင္းခရိုင္ပါတီမီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးစိန္ဝင္းႏွင့္အတူ မိုးညွင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ဖားကန္႔ မီဒီယာတာဝန္ခံမ်ားက ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကကာ မိုးညွင္းမီဒီယာတာဝန္ခံ ဦးေဌးဝင္း၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စည္းရံုးေရး
နယ္ေျမအလိုက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply