မိုးညႇင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္/ေက်းပါတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

မိုးညႇင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ  ရပ္/ေက်းပါတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပဲြမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာအသီးသီးသို႔ ကြင္းဆင္း ေရြးခ်ယ္က်င္းပလ်ွက္ ရွိရာ ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔က နန္းမားေက်းရြာအုပ္စု ျမိဳ႔မရပ္ကြက္၊ ေညာင္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ နန္းခမ္းရြာ၊ သာယာကုန္းရြာ၊ အလယ္ေတာေက်းရြာမ်ားသို႔ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ေကဒါမ်ား အသီးသီး တက္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႔စည္း
ေပးခဲ့ၿပီး အုပ္စုအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပဲြအား ယေန႔ ( ေမ ၁၉ ) တြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအုပ္စုႀကီးျဖစ္ေသာ လယ္မွီး(၆)ရြာ၊ အင္းကုန္း(၈)ရြာသို႔ ဆက္လက္၍ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit –Sai Tin Nyunt


Leave a Reply