ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မေဈးအတြင္း ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား လွဴဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၆။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္လွုပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယေန႔ညေန၌ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားအျပား ဝင္ထြက္သြားလာလ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ့မေဈးအတြင္း ေဆးဘက္သုံး ႏွာေခါင္းစည္း (၄၀၀၀)ကို ျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္း ခဲ့သည္။