ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲတြင္ ပါဝင္လုပ္အားေပး

 

ေခ်ာက္ ဇြန္ ၁၉

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၇ နာရီက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ အပူရွိန္ ေလ်ာ့က်ေရး သစ္ပင္စိုက္ ပ်ိဳးေရးပြဲသို႕တက္ေရာက္ လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ပြဲေတာ္သို႕ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏိုင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းလိႈင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္လုပ္အားေပး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏြယ္နီႏုိင္(ေခ်ာက္)