ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေတြ႕အၾကံဳရွင္း

 

ေက်ာင္းကုန္း မတ္၂၅

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ထန္း တပင္ေက်းရြာအုပ္စု ထန္းတပင္ ေက်းရြာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍လႊတ္ေတာ္အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးမ်ားအားယေန႔ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေက်ာင္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းထြန္း၊ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္း၊ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဝင္း စိန္ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက မိမိေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုတင္ျပၾက၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ဆက္စပ္ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုးခြား၊ ေက်ာ္သူရဦး