မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေလးအိမ္စုေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

မအူပင္ ဇူလိုင္ ၃ဝ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမအူပင္ ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႕ ကြင္းဆင္း၍ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္က်င္းပ လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီထိ မအူပင္ ၿမိဳ႕ နယ္ ေလးအိမ္စုေက်းရြာအုပ္စုနယ္ ေျမ(၁၅)ရွိ ပါတီဝင္ဦးသိန္းေမာင္ ေနအိမ္တြင္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ပြဲကုိက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္ မတီဝင္ မအူပင္ခရိုင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းအပါအဝင္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက မိမိတို႕ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၏ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ မိမိတို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လက္ရွိေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေန ေသာအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က သိရွိလိုသည္မ်ားကုိေမးျမန္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႕ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္း ေက်ာ္ေက်ာ္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္း ဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ေလးအိမ္စုေက်းရြာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်း ရြာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရြာမိရြာဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပါတီဝင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)