ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

 

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕၊ မတ္လ ၂၉

ယေန႕ (၂၉-၃ -၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ညေန (၃း၁၀) နာရီ အခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ဖါးေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ တာဝန္အဆင့္ဆင့္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အား အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္အခမ္း အနား ကိုဖြင့္လွစ္ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦး (စည္းရံုးေရး တာဝန္ခံ)မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ရျခင္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရ ေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ဥကၠဌမ်ားအား တာဝန္ခန္႕အပ္လႊာ ေပးအပ္သြားပါသည္။ ၿပီးေနာက္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုပါတီ ဥကၠဌမ်ား ကတိသစၥာခံ ယူပါသည္
ထို႕ေနာက္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌမ်ားကိုယ္စား ဖါးေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ေဒၚနန္းစံဟြမ္က ေက်းဇူူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယေန႕ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠဌ မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းျပည္နယ္ပါတီ ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး(ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးရဲဝင္း၊ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္ႏွင့္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေမာင္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညို အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခင္ႏွင္းယဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္တီဝင္မ်ား ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၆၀)ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ညေန(၄း၁၀) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေၾကာင္းႏွင့္ အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ရုပ္သိမ္း ပါသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕က ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠဌမ်ားအား ရင္းရင္္္း ႏွီးႏွီး လိုက္လံႏွဳတ္ဆက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လမင္း ခ်စ္သူ