ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု Generation Wave ထုတ္ျပန္

 

ျမန္္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (Ge-neration Wave) ၏ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ႏုိင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Generation Wave ကို ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အၿပီးတြင္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရာ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပီယေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပခဲ့ သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးမင္းကိုႏုိင္စသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

‘‘Generation Wave ဟာ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ လိႈင္း ေတြလို စီးဆင္း႐ိုက္ခတ္ရွင္သန္ ရင္း ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒီေျမေပၚမွာ အုတ္ျမစ္ခုိင္ခုိင္ စိုက္ထူသြားပါ မယ္’’ဟု Generation Wave အဖဲြ႕၀င္ဦးမိုဃ္းေသြးကကတိျပဳသည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား ညီၫြတ္ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါရွိ သည္။

စစ္မွန္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးေရး အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရး လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လည္း Generation Wave က တိုက္တြန္းသည္။ လက္ရွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ အေျချပဳသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အမ်ားအျပားက ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ အ ေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားက ႀကီးမားလြန္း ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ တန္းတူညီမွ် ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈကို အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း Gene-ration Wave က ၎တို႔ အျမင္ကို ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ ခုလံုးသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေဘာင္မ်ားအတြင္း တည္ရွိေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္ဟု Gene-ration Wave က ဆုိ သည္။ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္အားစုအားလံုးႏွင့္ တစ္စိတ္တည္း တစ္၀မ္းတည္း လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္သည္ လက္ရွိကာလ၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု Gene-ration Wave ၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

7day daily