စဥ္႔ကိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆြမ္းဆန္စိမ္းႏွင့္ စာေရးတံမဲလွဴဒါန္းပြဲ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ

ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စဥ့္ကုိင္ျမိဳ႕ ဥယ်ဥ္ႀကီးအုပ္စု ေရႊဆက္သြား ဘုရား ဆြမ္းဆန္စိမ္းႏွင့္ စာေရးတံမဲလွဴဒါန္းပြဲ အခ္းအနားတြင္ စဥ့္ကုိင္ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္၊ ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ (၇)ရြာ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ပင့္သံဃာ (၃၁)ပါးအတြက္ ဝတၳဳေငြ၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ႏို႔ဆီ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ဆပ္ျပာခဲ၊ ပဲေလွာ္၊ ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ပါ၀င္ေလာင္းလွဴခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply