ခရမ္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ခရမ္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းကို တိုင္းပါတီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ခရမ္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္တင္းရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုကိုဦး တို႔အား ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Myo Zaw Oo


Leave a Reply