ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကခ်မွတ္ေသာ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ ကခ်မွတ္ေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္း အနားကုိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမ တြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလဲ ၃နာရီက က်င္းပသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚႏွင္းအိအိခင္ (ဘ႑ာေရးမွဴး)က အခမ္းအနား မွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါ တီဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိႈင္က ဒုတိယအ ႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကခ်မွတ္ေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႕ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါ တီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒုေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စိုးမိုး(မဂၤလာေတာင္ညြန္႕)


Leave a Reply