လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးဥာဏ္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုေပါင္းမႈျဖင့္ (၂၈.၈.၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေညာင္တုန္း ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yangon Thar


Leave a Reply