ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသံုးစြဲႏုိင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟုဆို

ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္ စု ၁ ဒသမ ၇ သန္းကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြႏုိင္ေရး လ်ာထားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးသံုးစြဲႏုိင္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲကာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထိန္လြင္က ေျပာသည္။

‘‘ဌာနအေနနဲ႔က ထုတ္လုပ္မႈအပုိင္း တိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေတြရွာၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသလို ျဖန္႔ျဖဴးေရး အပိုင္းမွာလည္း ေက်းရြာေတြဆီအေရာက္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိးတက္သံုးစြဲႏုိင္ဖို႔ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ေနတာရိွပါတယ္။ ၂၀၂၀ အတြင္း လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၇ သန္း လွ်ပ္စစ္ သံုးစြဲႏုိင္ဖို႔ လုပ္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၈ သန္းရိွသည့္အနက္ အိမ္ ေထာင္စု ၃ ဒသမ ၈ သန္းသာလွ်ပ္စစ္မီး အသံုးျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈအေနျဖင့္ ကခ်င္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ မေကြးတုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဓာတ္အား ခဲြ႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ဓာတ္တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဗုိ႔အားျပည့္၀တည္ၿငိမ္စြာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိမုိျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္ ထရန္စေဖာ္မာအလံုး ၁၃၀ ေက်ာ္ တုိးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အစားထိုးတပ္ဆင္ျခင္းမ်ားပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထိန္လြင္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလံုေလာက္စြာ မရရိွေသးသည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ‘‘စက္မႈဇုန္ေတြကို အစိုးရက အာမခံ ခ်က္နဲ႔ မီးမေပးႏုိင္သမွ်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္ႏုိင္မႈအတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈရိွေနဦးမွာပဲ’’ဟု လက္ခစား အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္တင့္က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမွန္ကန္စြာ ရရိွေစေရး တစ္ခုတည္းအတြက္ သာမက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုး၀မရရိွ ေသးသည့္ ေဒသမ်ား ဓာတ္အားရရိွႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရ သျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအ တာအားျဖင့္ လံုေလာက္မႈရိွရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု ဦးထိန္လြင္က ေျပာသည္။ ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ သံုးရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ၁၅၉ ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၆,၃၆၆ စု လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲႏုိင္ေရး လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု အဆုိပါ၀န္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

7 Day Daily


Leave a Reply