ေရေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

16968830-07082016

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မြန္းလြဲပိုင္းက ျပည္ခ႐ိုင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ သဲျဖဴေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃စုမွ လူဦးေရ ၆၅ဝ ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူ မ်ားအား ဆန္၊ ဆီ၊ ငါး ေသတၱာဘူး၊ ေရသန္႔၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ဖေယာင္း တိုင္ႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္ တို႔ကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


Leave a Reply