ျမန္မာ့သဘာ၀ႏွင့္ ငွက္ေလာက ဓာတ္ပံုျပပဲြ က်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေနထုိင္ ပံုမ်ားကို လုိက္လံဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ယူထားေသာ ျမန္မာ့ သဘာဝ ႏွင့္ ငွက္ေလာက ဓာတ္ပံုျပပြဲကုိ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

13626488_1201282216569441_3798153106782420254_n

အဆုိပါျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းရိွ ရွားပါး ငွက္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားႏွင့္ မ်ဳိးသုဥ္းေတာ့မည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အဓိကထား ျပသသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ရွားပါး ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေစရန္ လူထုအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကုိလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္း မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၁ဝဝ ေက်ာ္ရိွၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ ကြယ္ႏိုင္မည့္အေျခအေန ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ခုနစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌သာ ေတြ႔ရိွရေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ေလးပံုသံုးပံု ခန္႔တြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား က်က္စားလ်က္ရိွၿပီး ပဲခူး႐ိုးမ၊ ရခိုင္႐ိုးမႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း တို႔၌ အမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္က်က္စားေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီး ေသာေနရာမ်ား၌ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား သိသာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္လာၿပီး လက္ရွိတြင္ ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္၊ ပခံုးျဖဴခ႐ုစုတ္၊ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္း၊ လင္းတေက်ာျဖဴ၊ လင္းတထိပ္နီ၊ ႏႈတ္သီးရွည္ လင္းတႏွင့္ ငဟစ္ရင္ျဖဴ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ တို႔သည္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

Themyawadydaily


Leave a Reply