ပါတီကိစၥမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေရ ေလွ်ာ႔ခ်မည္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ပါတီေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လ်င္ျမန္သြက္လက္ေစရန္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ အေရ အတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႔စည္းေရး စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ထံမွ သိရသည္။

ByaLa

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ (၃၉) ဦးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (၁၁၁) ဦးတို႔ ရွိေနသျဖင့္ အေရအတြက္မ်ားျပားေနၿပီး ပါတီေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနသည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆုိသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကို လာမည့္ ဇူလိုင္ (၁) ရက္ႏွင့္ (၂) ရက္တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး၌ ထည့္သြင္း ဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ေမးၾကည့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ပါတီညီလာခံမွာ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ အေရအတြက္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တင္ျပရမယ္။ ညီလာခံရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔မွ လုပ္လို႔ရမွာပါ’’ ဟု ဦးထြန္းေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ မ်ားျပားေနသျဖင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပရာတြင္ လူစံု မတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔လာ ျခင္းႏွင့္ မ်ားျပားေနေသာ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်၍  ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ဦးေရ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ လာမည့္ ၂၀၁၇ အတြင္း ပါတီညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဇူလိုင္ (၁) ရက္ႏွင့္ (၂) ရက္တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝး၌ ပါတီညီလာခံက်င္းပမည့္ အခ်ိန္ကာလ အတိအက်သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔၌ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၄၀) ေက်ာ္ ရရွိ ထားသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply