ပါတီတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင္႕ကတိသစၥာျပဳျခင္းမိုးညႇင္း၌က်င္းပ

ပါတီက်စ္လ်စ္ခိုင္မာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီအေျခခံ က်သည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္၍ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ အင္အားအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြကို ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ရယူၿပီး စည္း႐ံုးတည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္လ (၁၈) ရက္က မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး တာဝန္ေပးအပ္ ခန္႕အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုး ေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

32036475-16062016

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ဝင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးဦးစိန္ဝင္းထြန္းက ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေဌးဝင္းက လူငယ္ေကဒါေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား လည္းေကာင္း တာဝန္ေပးအပ္ ခန္႕အပ္လႊာမ်ား အပ္ႏွင္းလိုက္သည္။

ဆက္လက္၍ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးေအာင္မိုးက သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ဂုဏ္ျပဳခ်ီး ျမႇင့္ၿပီး ကတိသစၥာျပဳျခင္းျပဳလုပ္ ကာ အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကဆိုင္းေနာ္(ဖားကန္႕)


Leave a Reply