ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ အပတ္စဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား အပတ္စဥ္ပံုမွန္အစည္း အေ၀းကို ဇြန္လ (၈) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္ က ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံမွ ရပ္/ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရးတို႔အတြက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွလည္း မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ ၿမိဳ႔နယ္/ ရပ္ကြက္မ်ား အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈ္င္း၍ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လ္ိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မွာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံ၊ ျပည္နယ္ ပါတီ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ေမာင္၀င္း၊ ဦးဘရန္ေရွာင္၊ ဦးမရန္ဘရန္ေရွာင္၊ ဦးခ်စ္ဦး၊ ဦးညြန္႔၀င္း၊ ျပည္နယ္ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ဦးသိန္းထြန္းေအး၊ ျပည္နယ္ရံုး အဖဲ႔ြ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးထင္လိႈင္ျမင့္၊ ဦးမ်ဳိးမင္းထြန္း၊ ဦးေက်ာ္ကိုကိုဟိန္း၊ ေဒၚလြမ္းနန္း၊ ေဒၚေ၀ေ၀ေအာင္၊ ေဒၚျဖဴသီေအး တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply