သမုိင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ တစ္ပတ္ျပန္လည္တတ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္ ျမန္မာတုိ႔အဖို႔ တစ္ေက်ာ့ ျပန္မလာသင့္ေသာ သမုိင္းဆိုးကို တားသင့္ေပသည္

13239450_599225710246944_1313831379005563276_n

‘ညီညြတ္ျခင္းသည္အင္အား’
‘ညီညာမွျပည္သာမည္’
‘အေရးႀကီးလွ်င္ေသြးစည္းမည္’
ညီညြတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔လြတ္လပ္ေရးျပန္ ရခဲ့သည္မွာ ျငင္း၍မရႏုိင္ေပ။ ညီညြတ္ျခင္းၿပိဳကြဲ ကာသူတစ္လူငါတစ္မင္း၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္း ဂဏအုပ္စုစြဲ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ဳိးစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ျပည္ပစြဲတုိ႔ဝင္သည္ႏွင့္ တိုင္းဆူျပည္ပ်က္ျဖစ္ရ ေပသည္။ ယင္းအစြဲတို႔တြင္ေသြးခြဲပေယာဂႏွင့္ အာဏာငန္းဖမ္းေသာအစြဲပေယာဂဝင္လာလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ရေလေတာ့ သည္။
ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းကုိေကာက္ ခ်က္ခ်လိုလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါစာပုိဒ္အတိုင္း သာေကာက္ယူႏုိင္ေပသည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္နယ္ခ်ဲ႕ေသာ စစ္ပြဲသုံးႀကိမ္စလုံး(၁၈၂၄၊ ၁၈၅၂၊ ၁၈၈၅ခုႏွစ္ မ်ား) တြင္ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ပအိုဝ္း၊’ဝ’၊ လားဟူ စသည့္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးခ်စ္မ်ားသည္ မည္သည့္တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ တစ္ပါတီတစ္ဖြဲ႕တုိ႔ ၏ စည္း႐ုံး၊ တိုက္တြန္းမႈမွမပါဘဲ မိမိတို႔ရင္တြင္း ျဖစ္အသိ (မ်ဳိးခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ တိုင္းျခားသားကြၽန္ မခံလိုစိတ္ထား)ကို အလိုအေလ်ာက္ တူညီခံယူ ၿပီး ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ကို သမုိင္းေျပာင္စြာတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေပသည္။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း ကုိေဖာ္ျပရလွ်င္ပင္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၃ဝခန္႔အမည္မ်ား ေဖာ္ျပေနရေပေတာ့မည္။ တိုင္းရင္းသားစုံမ်ဳိးခ်စ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္ဆုိသည္ကို သ႐ုပ္ေပၚ႐ုံမွ်အာဇာနည္တုိ႔၏ နာမည္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ကခ်င္အာဇာနည္မ်ား
ဖုန္ကန္ဒူဝါ၊ ဆဒုံဒူဝါ၊ ဆမားဒူဝါခြန္ဆိုင္း လီ၊ ကရာဒူဝါ၊ တုန္ဟုန္းဒူဝါ၊ ၿမိဳ႕အုပ္ဗုိလ္ဖုိးေစာ၊ ေစာရန္ပိုင္ (ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ မႏၲေလးေဒသတုိ႔၌ လွည့္လည္တိုက္ခိုက္သည္။) ေစာခမ္းလိႈင္(မိုးလိႈင္ ေစာ္ဘြား)၊ ဗိုလ္ဖိုးေစာ။
ကယားအာဇာနည္မ်ား
ေစာလေဖာ္ (အေရွ႕ကယားျပည္နယ္ေစာ္ဘြား ႀကီး)
ကရင္အာဇာနည္မ်ား
မန္းက်ားႀကီး၊ ဗိုလ္လန္၊ ဖူးကံကေလး
ခ်င္းအာဇာနည္မ်ား
ၾကြန္႔ဘိစ္(ဗိုလ္ဆြန္ပက္)၊ ဗုိလ္ဒိုးစံ၊ ဗုိလ္ခ်ိန္၊ ဦးခက္(ကေလးေစာ္ဘြား)၊ ဗိုလ္မွတ္ႀကီး၊ ဦးတြမ္ ေထာင္၊ ဗိုလ္ခိုင္ကမ္း၊ ဗုိလ္ကိုင္တြာ
မြန္အာဇာနည္
ဗုိလ္ျမတ္ထြန္း
ရခိုင္အာဇာနည္မ်ား
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ရႊီ၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဗုိလ္ ေရႊပန္း၊ ဗိုလ္သာဦး၊ ဗုိလ္ေတာ၊ ဦးေက်ာ္ဇံလွ၊ ဗိုလ္ေမာင္ပိုင္

ရွမ္းအာဇာနည္မ်ား
မုိးနဲေစာ္ဘြားေစာခြန္ၾကည္၊ ရပ္ေစာက္ ေစာ္ဘြားေစာဝိုင္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားေစာခြန္တီ၊ က်ဳိင္းတုံေစာ္ဘြားေစာခမ္းဖု၊ မိုင္းေနာင္ေစာ္ဘြား၊ ေမာက္မယ္ေစာ္ဘြား၊ ဝန္းသိုေစာ္ဘြားဦးေအာင္ ျမတ္၊ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြားဦးကံလိႈင္၊ ဟိန္ဗိုလ္ေမာင္ (မုိးမိတ္)၊ေစာ္ဘြားေနာ္ဖ(သီေပါ၊ သိႏၷီ)၊ ေစာ္ဘြား ေနာ္ေမာင္(သီေပါ၊ သိႏၷီ)၊ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား၊ ေစာေကာင္ခမ္းဖူး(က်ဳိင္းတုံ)၊မရမ္းေခ်ာင္းဘုန္းႀကီး
‘ဝ’အာဇာနည္မ်ား
ေစာ္ဘြားေစာမဟာ၊ ေနာ္ခမ္းဦး
ေျမျပန္႔(ဗမာ)အာဇာနည္မ်ား
ျမင္စိုင္းမင္းသား၊ ဘုရင္ခံမင္းသားဦးဘ၊ လင္းပင္မင္းသား၊ ေစာရန္ပုိင္ႏွင့္ ေစာရန္ႏုိင္၊ ထိပ္တင္မွတ္ႏွင့္ထိပ္တင္သိန္း၊ စၾကာမင္းသား၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္မင္းသား၊ ေရႊခ်ဳိးျဖဴမင္းသား၊ ေရႊ ခင္ညိဳမင္းသား၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းအဘုိး)၊ သခၤရာဇာ၊ ဗုဒၶရာဇာ၊ သီဟရာဇာ၊ ဗိုလ္႐ိုင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳိ၊ဗုိလ္ရာၫြန္႔၊ ဗုိလ္ဥတၱမ၊ ဗုိလ္ရြဲ၊ ေရႊလွံဗိုလ္ဦးေပါင္း၊ ဗုိလ္တုတ္ေက်ာ္၊ ဗိုလ္စံဖဲ၊ ေတာင္ညိဳမင္းသား၊ ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္ရန္ႀကီးေအာင္၊ ပခန္းမင္းသား စသူတုိ႔ရာႏွင့္ခ်ီ၍ရွိခဲ့ေပသည္။
ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဦးေဆာင္ ေသာ ျမန္မာေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားက အဂၤလိပ္ တပ္မ်ားမွ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္သားမ်ားစြာကိုေခ်မႈန္း ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့သတၱိအဂၤလိပ္တုိ႔သိၾက၊ ျဖဳံၾက၊ တုန္ၾကသျဖင့္ ဤမွ်ညီညြတ္ေသာနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ ေရးသမားျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ေသြးခြဲရန္ အဂၤလိပ္တုိ႔အၾကံႀကီးၾကံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကား ၿပီး စည္း႐ုံးေရွ႕ေဆာင္ႏုိင္ေသာေျမျပန္႔ဗမာမ်ား ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းေဒသသုိ႔မလာရန္ ေျခခ်ဳပ္ ဥပေဒျပဳၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသတစ္ခုလွ်င္အုပ္ ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္ တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးမထိေတြ႕ႏိုင္ေစ ရန္၊ မဆက္ဆံမိေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားႏွင့္ ပါလာေသာသာသနာျပဳမ်ားက ေဒသခံမ်ားထဲမွ ရသေရြ႕သိမ္းသြင္းကာ ယင္းတို႔၏ဘာသာသို႔ကူး ေျပာင္းဝင္ေရာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္သည္။ ျမန္မာ အခ်င္းခ်င္းလူမ်ဳိးကြဲမႈ၊ ဘာသာကြဲမႈ၊ ပထဝီ အေန အထားကြာျခားမႈ၊ ပညာတတ္ႏွင့္ပညာမတတ္ ကြဲျပားမႈ၊ ရာထူးရွိႏွင့္ရာထူးမဲ့ျခားနားမႈတို႔ကအစ ေသြးခြဲေပးသည္။ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲ ေအာင္ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ (DIVIDE AND RULe RULE POLICY)ခ်မွတ္ကာ က်က် နနေသြးခြဲသည္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းယံုထင္ေၾကာင္ထင္၊ သံသယ ဝင္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားဦး ေဆာင္မႈေပးၿပီး လူဦးေရအမ်ားဆံုးေသာ ဗမာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေသြးခြဲေပးသည္။ရန္တိုက္ေပးသည္။

နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ မႏၲေလး ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ကိုသိမ္း ၿပီး အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔က စစ္ဦးေပၚလစီကို၁၈၈၅ မွ ၁၈၉ဝ အထိ အထူးခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ယင္းေပၚလစီ (မူဝါဒ)ဗ်ဴဟာသံုးရပ္မွာ-
( က ) ျမန္မာဘုရင္ကိုျပည္ႏွင္ဒဏ္ခတ္ရန္၊
( ခ ) ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက အဂၤလိပ္တို႔အား လံုးဝ႐ိုေသပ်ပ္ဝပ္က်ဳိးႏြံေစရန္၊
( ဂ ) ဘုရင္ေရာ လူမ်ဳိးပါပ်က္သုဥ္းေစရန္
တို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းမူဝါဒအတိုင္း သီေပါဘုရင္ကဦးေဆာင္ ၍ျဖစ္ေစ၊ လူထုကသီေပါကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ျဖစ္ေစ ပုန္ကန္မလာႏိုင္ရန္ သီေပါကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္စြန္းေဒသ(ရတနာဂီရိ)သို႔ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္ေပးခ့ဲသည္။လြတ္ရက္မရွိေသာ ရာသက္ပန္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ျဖစ္သည္။ျမန္မာအားလံုးက အဂၤလိပ္တို႔အား သခင္ႀကီးေခၚ ဘုရားထူးေစ ခဲ့သည္။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲကာ အခ်င္းခ်င္းသတ္ ၾကျဖတ္ၾကႏွင့္ လူမ်ဳိးေရာ၊ တိုင္းျပည္ပါေပ်ာက္ သြားေစရန္အေနာက္နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စုက ယေန႔တိုင္ အကြက္ခ် လုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါမင္းလက္ထက္ လန္ဒန္ထုတ္ေဒလီးေမးလ္ သတင္းစာ၊ လန္ဒန္ဆန္းဒန္းတိုင္းသတင္းစာ၊ လန္ဒန္ေဂဇက္သတင္းစာႏွင့္ အေမရိကန္မွ နယူး ေယာက္တိုင္းသတင္းစာတို႔က မီဒီယာလက္နက္ သံုးကာ မမွန္သတင္း၊ ေကာလာဟလသတင္း မ်ားႏွင့္မိႈင္းတိုက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္က အၿပီးဝင္တိုက္ရန္ တုိက္တြန္းႏွပ္ေၾကာင္းေပး သတင္းမ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ထုိသီေပါေခတ္ နယ္ခ်ဲ႕သတင္းစာမီဒီယာတို႔၏ သား၊ ေျမး၊ ျမစ္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ယင္းျပည္ဖ်က္ အေမြကိုဆက္ခံလုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရေပသည္။
၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ထုတ္ေဝေသာ လန္ဒန္တိုင္းမ္သတင္းစာတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအား တရားနည္းလမ္းက်နစြာ မစစ္ေဆးဘဲ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ေနပံု မ်ားကိုမူ အျမင္မေတာ္လြန္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားေဝဖန္ခဲ့သည္။

တကသိုလ္ျမတ္သူ

The Union Daily


Leave a Reply