မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္

(၂၀၁၆) ခုႏွစ္ ဇြန္ (၂၆)ရက္တြင္က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာၿပိဳင္ပြဲအား ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ နည္းပညာႏွင့္ ဖန္တီးမႈ အရည္အေသြးမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ MCF ဒိုင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ သည့္ ဦးရဲေက်ာ္သိန္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္ကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ျပိဳင္ပြဲ မ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုၿပိဳင္ပြဲသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း
ရွိသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း MCF ဒိုင္အဖြဲ႔၀င္ ရဲမွဴး ညီညီလင္းက ေျပာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေပးပို႔ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သည့္ပံုမွာ ပန္းခ်ီပံု၊ ကာတြန္း သရုပ္ေဖာ္ပံုမဟုတ္ဘဲ ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာၿပိင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိဖို႔လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း MCF ဒိုင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပန္းခ်ီ တင္ေမာင္၀င္း (ျပည္) ကေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကာတြန္း၊ ပန္းခ်ီ၊ ကဗ်ာ၊ ဓါတ္ပံု၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳတိုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဇြန္(၂၆)ရက္တိုင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Central News Bureau


Leave a Reply