ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆင့္ပြားအမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္

 

ေကာ့မွဴး ဧၿပီ ၂၉

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆင့္ပြါးအမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္းပြဲက္ို ယမန္ေန႔ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန ့) ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး ခမ္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႕ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္ခန္႕က ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္ ။ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႀကသည့္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္း တာ၀န္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္ခန္႔က၊ တိုင္းပါတီ အစည္းအေ၀း ရံုးခမ္းမ၌ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ခရိုင္ (၄) ခရိုင္မွ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတို႔မွ ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံု

 

ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္သည္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခန္းမ၌ယေန ့ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္ခန္ ့ကရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိၿမိဳ ့နယ္မ်ားမွအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္
ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။

ထိုေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားမိမိတို ့ရပ္ရြာေဒသအသီးသီးတြင္မိတ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္မႈ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ဖြဲ ့စည္းထားမႈအေျခအေနမ်ားအားေမးျမန္း၍ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပတုပ္ႀကီးေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီကပုဂံေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု ပတုပ္ႀကီးေက်း႐ြာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားအားေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ျမင့္ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးက်င္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တိုက္နယ္တာဝန္ခံ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔က ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား လက္ရိွႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ႔မွဴးျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

ရက္စြဲ ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီ ၂၅

ေကာ႔မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို ယေန ့ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္ခန္ ့က ျမိဳ ့နယ္ပါတီရံုး ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ေကာ႕မွဴးၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအပတ္ စဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္၁၁နာရီခန္႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ေန့စဥ္ဆန္ႏွင္႔ဆီမ်ားေရာင္းခ်ေပး

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁ဝ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ၃၂ ရပ္ကြက္သို႔ ေန႔စဥ္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ လွည့္လည္ ကာ ဆန္ႏွင့္ဆီမ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ဌာပနာပိတ္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားလွဴဒါန္း

 

ရန္္ကုန္ ဧၿပီ ၃

ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ) တံတားစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမႀကီး ေဘးရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေအာင္ေတာ္မူဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးအား က်န္စစ္သားရပ္ကြက္တြင္ မူလပံုစံတူအတိုင္းတည္ထားၿပီးစီး၍ ဌာပနာပိတ္သြင္းပူေဇာ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္၉နာရီက က်င္းပရာ ဒလ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးဌာပနာသြင္းပူေဇာ္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းရင္းေဆးဝါးျဖင္႕ က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈကုသိုလ္ပါဝင္

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္တြင္ တည္ထားၿပီးစီး ခဲ့သည့္ ဆုေတာင္းျပည့္ ေအာင္ေတာ္မူဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဌာပနာသြင္းလွဴ ပူေဇာ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ရာ ဒလၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လာေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ားအသံုးျပဳ၍ က်န္းမာ ေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုသိုလ္ပါဝင္ခဲ့ သည္။