ျပည္နယ္ပါတီ႐ုံးၿခံဝင္း စုေပါင္းသန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္

စစ္ေတြ၊ ေမ ၂၂
ေမ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီ႐ုံးအတြင္း မိုခါမုန္တိုင္းဒါဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေခါင္မိုးမ်ား၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားအား စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါစုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာစန္းေရႊ၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းေဝႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၈၀)ဦးခန္႔ စုေပါင္းလုပ္အားေပးခဲ့ၾကသည္။