ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေစာရင်းများအား ငွေသွင်းငွေထုတ် တားမြစ်ခြင်း၊ အပြီးတိုင် ပိတ်သိမ်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း ထုတ်ပြန်

ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေစာရင်းများအား ငွေသွင်းငွေထုတ် တားမြစ်ခြင်း၊ အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နေ သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းထုတ် ပြန်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းနှင့် အသင်းဝင် ဘဏ်များအနေဖြင့် ဗဟိုဘဏ်မှ တဆင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့မှ တောင်းခံလာသည့် ငွေကြေးခဝါချမှု။ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်ဘဏ်နှင့် ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ အား အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ တင်ပြပေးပို့လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။

အဆိုပါသတင်းပေးပို့ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ law enforcement အဖွဲ့များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့မှ ထပ်မံ တောင်းခံလာသည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ထပ်မံပေးပို့ခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့  FIU နှင့် CBM တို့မှ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း သံသယဖြစ်ဖွယ် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေစာရင်းများအား ယာယီငွေသွင်း၊ငွေထုတ် တားမြစ်ခြင်း၊ အပြီးတိုင် ငွေစာရင်း ပိတ်သိမ်းခြင်းများကို တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း က ထုတ်ပြန်သည်။

ယင်းအပြင် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အ ရ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် ကိစ္စရပ် များကိုလည်း ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စာရင်း ပိတ်သိမ်းဆည်း၍ နိုင်ငံတော်သို့အပ်နှံခြင်း များကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းက ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။