တစ္လအၾကာတြင္ (၁၀) သိန္းက်ပ္အထိ ေရႊေဈး ျပန္က်

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လ တတိယ ပတ္အတြင္းက ျပည္တြင္း ေရႊေဈးကြက္တြင္ တစ္က်ပ္သား (၃၇) သိန္းအထိ ေဈးတက္ခဲ့သည့္ အေခါက္ေရႊေဈးႏွုန္းသည္ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္တြင္ တစ္က်ပ္သား(၂၇) သိန္းအထိက်ဆင္း သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္လအတြင္းက ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာေဈးႏွုန္းမတည္ၿငိမ္မွုကို အေၾကာင္းျပကာ ေဈးကစားမွုမ်ားႏွင့္ ေဈးၿပိဳင္ေပးကာ ေဈးႏွုန္းဆြဲတင္ၾကသျဖင့္ ေရႊေဈးအဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေရႊေဈးႏွုန္း ျမင့္တက္မွုကို ထိန္းေၾကာင္းသည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို့တြင္ ေရႊဒဂၤါးမ်ား ထုတ္ေရာင္းေပးေနၿပီး  (၁၆) ရက္ေန႔အထိစာရင္းအရ အေလးခ်ိန္ ၄ ပိသာ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ေဒၚလာေဈးႏွုန္းပါ တအိအိျဖင့္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ေရႊေဈးႏွုန္းမ်ားမွာ ယေန႔တြင္(၁၀) သိန္း က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ ရန္ကုန္ ေရႊေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊေဈးႏွုန္းမ်ားမွာ ၁၆ ပဲရည္ ေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလ်င္ (၂၇) သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး တစ္က်ပ္သား ဝယ္ေဈးမွာ (၂၆၇၀၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳရွိ ေရႊအေရာင္းေကာင္တာတစ္ခုမွ သိရသည္။

၁၅ ပဲရည္ေရႊတစ္က်ပ္သားလ်င္ (၂၅၄၁၂၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ဝယ္ေဈးမွာ (၂၅၀၀၀၀၀) က်ပ္ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊအသင္း၏ ရည္ညႊန္း ေဈးႏွုန္းမွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလ်င္ (၁၉၂၈၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေဈးမွာ တစ္ေအာင္စလ်င္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ (၁၆၃၄) ေဒၚလာ  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ျပည္တြင္း နိုင္ငံျခားေငြ ေငြလဲေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလ်င္ (၃၁၃၀ ) က်ပ္ ျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏွုန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလ်င္ (၂၁၀၀) က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ႏွုန္းႏွင့္ ၃ရာခိုင္ႏွုန္းသာ ၾကာဟ ေရာင္းဝယ္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ (၁၀၀၀) က်ပ္ဝန္းက်င္ ၾကေဟနဆဲ ျဖစ္သည္။  source:popularnews