လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရိွ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္း ဝတၴဳေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္လ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယမန္ေန႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းသို႔ ဝါဆိုသကၤန္းႏွင္ ့အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္ အလွဴေငြလွဴဒါန္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ဦးရန္ႏိုင္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးစိုးဦး၊ ဦးအုန္းေဌး၊ ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးတင့္၊ အမွတ္ (၁၆) ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွေရႊ၊ အမွတ္ (၁၄) ရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္းေဌး၊ အမွတ္ (၁၃) ရပ္ကြက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသန္းသန္းေဌး၊ ဦးဝင္းထြန္းႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါၿပီး အမွတ္ (၁၂) ရပ္ကြက္ ေအာင္သိဒၶိ ေက်ာင္း၊ (၁၆) ရပ္ကြက္ ေမတၱာဝါဒီ (ပရဟိတ) ေက်ာင္း၊ (၁၄) ရပ္ကြက္ စိန္ပန္းေက်ာင္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္ပ႑ိတရာမ စာသင္တိုက္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္တို႔အား ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္အုန္း(လိႈင္)