ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကဖားေရႊေက်ာ္အုပ္စု ေရတုိက္ေက်းရြာရွိ ဆရာစံေအာင္ေျမကုန္းတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပ

 

သာယာဝတီ မတ္ ၂

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ ဖားေရႊ ေက်ာ္အုပ္စု ေရတုိက္ေက်းရြာရွိ သုပဏၰကဂဠဳနရာဇာ ဆရာစံ၏ ေအာင္ေျမကုန္းတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္သူလယ္သမား ေတြ႕ဆုံပဲြကို က်င္းပသည္။ ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆုိဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က ယမန္ေန႔ က်ေရာက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔သို႔ ေပးပို႔သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သဝဏ္ လႊာကို ဖတ္ၾကားသည္။

င ေရွ႕ဖုံး – ျပည္ေထာင္စု မွထို႔ေနာက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိ လာသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျချပဳ၍ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားက စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ေခ်းေငြ ပုံစံ (၇)၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူလယ္သမားထုႀကီး၏ သေဘာထားကိုရယူ၍ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္သုံးရပ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ ခ်က္ သုံးရပ္မွာ-

(၁) ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ (၅၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔သို႔ ေပးပို႔ သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သဝဏ္လႊာပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

(၂) အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပလာေသာ ေစ်းကြက္ဝင္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး သန္႔ရရွိေရး၊ သြင္းအားစုမ်ား ပစၥည္း မွန္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ရရွိေရး၊ လုံေလာက္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ရင္းႏွီးေငြရရွိေရး၊ ခုိင္မာေသာ သီးႏွံေစ်းကြက္ရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

(၃) ယေန႔က်င္းပေသာ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြ႕ဆုံပြဲအား ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆရာစံေအာင္ ေျမကုန္း၌ ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမားတစ္ဦးက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ယေန႔ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အေျခ အေနႏွင့္ ယခင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆရာစံေအာင္ေျမကုန္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္လြင္ဦး၊ ဦးတင္စိုး၊ ဦးစန္းေအာင္ႏုိင္၊ ဦးသန္းေဇာ္ ထြန္း၊ ေဒၚထားထားႏု၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။