ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကရင္ျပည္နယ္္ဥကၠ႒ျမဝတီႏွင္႔ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

 

ျမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ္ စက္တင္ဘာ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးသည္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ စီမံေရးရာ ဦးဝင္းတင္လုိက္ပါ၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂နာရီတြင္ ၿပီးဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ညေန ၄ နာရီ တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ခင္နီနီေအာင္