ရွမ္းေရွ႕ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေဝသနာရွင္မ်ားကို အခမဲ့ေဆးကုသေပး

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပုိင္း) မုိင္းျဖတ္ျမိဳ႕နယ္ ယမန္ေန႔ (၈.၇.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ေထရ၀ာဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ (ဗဟုိ) ေက်ာင္းတိုက္၌ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း ဖိတ္ၾကားစီစဥ္ ေဆာင္ေပးမႈ႕ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ပါရဂူပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ အဖြဲ႕ (၄) ဦး၊ ပူေပါင္းပါ၀င္ ကူညီေပးေသာ မိုင္းျဖတ္စစ္ေဆး႐ံုကုတင္ (၁၀၀) ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းကိုကိုလြင္၊
မိုင္းျဖတ္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံု ေဒါက္တာသိန္းဦး၊ က်ဳိင္းတံုျပည္သူ႕ေဆး႐ံု ေဒါက္တာ စိုင္း၀န္းဖန္ရွဲန္၊ တာခ်ီလိတ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ံု ေဒါက္တာနိင္စိုးထြန္းႏွင့္ ေဒါက္တာေအးသြယ္တို႔ မိုင္းျဖတ္နယ္အတြင္းရိွ သြားႏွင့္ခံတြင္း
ေ၀သနာရွင္မ်ားကို ေစတနာျဖင့္ အခမဲ့ေဆးကုသ ေပးခဲ႔သည္။ အဆိုပါ ေဆးကုသေပးရာသို႔ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေ၀သနာရွင္ က်ား (၁၀) ဦး မ (၂၁) ဦး စုစုေပါင္း (၃၁) ဦး လာေရာက္ ကုသေၾကာင္း သိရွရိပါသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ