ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္အဖြဲ႔ သမိုင္းဝင္ေရႊလက္ခုပ္ေစတီျပဳျပင္ရန္ အလွဴေငြႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္အားလွဴဒါန္း

 

ေဝါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးခ႐ိုင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ဦးဝင္းႏိုင္တို႔၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဝါၿမိဳ႕ေပၚ (၆)ရပ္ကြက္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္အဖြဲ႕ေဒသခံျပည္သူ ၂၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွစတင္ကာ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ သမိုင္းဝင္ေရႊလက္ခုပ္ေစတီျပဳျပင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ တစ္ေန႔တာ ဘုရားေစတီေတာ္ေအာက္ေျခဝမ္းစာ ဂဝံေက်ာက္ထည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ စုေပါင္းလုပ္အားဒါနကုသိုလ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရႊလက္ခုပ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေရႊလက္ခုပ္ေစတီေတာ္ဘုရား ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးခင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးမင္းတို႔ထံသို႔ ေစတီေတာ္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယုႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း