ဂ်ိဳကိုဗစ္၊ နာဒယ္ႏွင့္ မိမိတုိ႔သည္ ဂရင္းဆလမ္းတြင္ ေရပန္းစားဆဲဟု ဖက္ဒဲရာ ေျပာၾကား

ဂ်ိဳကိုဗစ္၊ နာဒယ္ႏွင့္ မိမိတို႔သည္ တင္းနစ္အားကစားနည္း၏ အႀကီးမားဆံုးဆုမ်ားကို ရရွိရန္ ေရပန္းစားသူမ်ား ျဖစ္ေနဆဲဟု ဆြစ္ဇာလန္တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒဲရာက ေျပာၾကားသည္။

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းတင္း နစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ေျခအဆင့္ ထိပ္ဆံုးသံုးေနရာ ရယူထားေသာ ၎ကစား သမားမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္ က ဂရင္းဆလမ္းဖလားေလးလံုးကို ၎တို႔ၾကားမွာပင္ သိမ္းပိုက္ထားသည္။

ဖက္ဒဲရာက ၎၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းကစားေနခဲ့ၿပီး နာဒယ္က ၎ ၏ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္သစ္အိုးပင္းဆုရယူခဲ့ကာ ဂ်ိဳကိုဗစ္က ဝင္ဘယ္ဒန္ႏွင့္ ယူအက္စ္အိုးပင္း ဖလားမ်ား ရယူခဲ့သည္။

ဖက္ဒဲရာသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ၿဗိတိန္မွ ဒန္အီဖန္းကို အႏိုင္ရရွိကာ တတိယအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေျမေစးကြင္းဘုရင္ နာဒယ္ သည္ ျပင္သစ္အိုးပင္းတြင္ အၿမဲေရပန္းစားသူျဖစ္ကာ ဂ်ိဳကိုဗစ္ သည္ ေျမေစးကြင္း မဟုတ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မာေက်ာေသာ ကြင္းမ်ားတြင္ ေရပန္းစားသူဟု ဖက္ဒဲရာက ေျပာသည္။ မိမိအေနျဖင့္ လည္း ဝင္ဘယ္ဒန္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆုဖလားအမ်ားအျပား သိမ္းပိုက္ထားသျဖင့္ ေရပန္းစားသူ စာရင္း၌ ထည့္သြင္းရမည္ ဟု ဖက္ဒဲရာက ဆိုသည္။

ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဝၚဇနီယက္ကီက    ဂ်ိဳဟန္နာလာ ဆင္ကို ၆-၁၊ ၆-၃ ျဖင့္   ႏိုင္ၿပီး တတိယအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ကာ ရွာရာဗိုဗာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။

ဂ်ာမနီသူ အိန္ဂ်ယ္လစ္ကာဘာက ဘရာဇီးသူ မိုင္အာကို ၆-၂၊ ၆-၃ ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိၿပီး တတိယအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

—Ref: Reuters