ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီခြဲက ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုးက ယေန႕ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ရျခင္းမွာက်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္ ေစရန္ ယခုကဲ့သို႕ေတြ႕ဆံုမွာၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္ မတီဝင္ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးက လုပ္ငန္းညိႇ ႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းကညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ မည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားမွ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ခြဲ၍ လုပ္ငန္း ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)