သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ဗဟိုအတိုင္္ပင္ခံဦးျမၿငိမ္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခြ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး တြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးျမၿငိမ္းက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ေဒၚခင္ျမတ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမွ ပါတီေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုတင္ျပၿပီး ပါတီဗဟို အတိုင္ပင္ခံက ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုေက်ာ္(သံုးခြ)