ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြအခမ္းအနားက်

 

ကနီ စက္တင္ဘာ ၂၅

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးယင္းမာ ပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ မုေဌာအုပ္စု ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ေနအိမ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ယင္းမာပင္ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္ ေမာင္ဝင္း(လူငယ္တာဝန္ခံ)၊ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးညြန္႕၊ ကနီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီနာယက ဦးရွိန္၊ ဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္း၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာမာဦး(အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၄ဝ တက္ ေရာက္ၾကၿပီး သေျပပန္းမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းၿပီး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ပါတီဥကၠ႒ဦးက်န္ ထြန္းက ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ရျခင္းကုိရွင္းလင္းၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ားစု ဒုကၡေတြ႕ေနရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ရ မည့္အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚမာမာဦး(အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ)က အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ အမ်ဳိးသမီးတို႔ဘဝလံုျခံဳမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာ သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ပါတီနာယကဦးရွိန္ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ပါတီေသာ့ခ်ိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားလိုက္လံ ေဝငွၿပီး နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ အခမ္းအနားၿပီးစီးခဲ့သည္။၊

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း