မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

မြန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခ်ိန္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေ႐ွ႕ဦးစြာ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ ပါတီဗဟုိရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦးမွ ပါတီရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိၿမဳိ႕နယ္မ်ားရဲ႕အေျခအေနမ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ မွ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပန္႐ွင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ညေန (၂း၃၀) နာရီခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။
အဆုိပါအစည္းအေဝးကုိ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ျမဳိ့နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။