မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦးမွ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီရဲ့လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးရာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတုိ႔ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ (၂) ခ႐ုိင္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ (၁၀) ၿမဳိ႕နယ္မွ ၿမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ (၁း၃၀) နာရီခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။