ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ပါတီတို႔ ပြန္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

 

ရွားေတာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၃

(၁၃-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ညေန (၅း၁၅) နာရီမွ (၆း၁၅) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ပြန္ေခ်ာင္းေက်းရာ ခန္းမေဆာင္တြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။ ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ျပည္နယ္ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ မိတ္ဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္အလုပ္အမွဳေဆာင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးရဲဝင္းမွ လက္ရွိနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမွဳေရးအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွ ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ အသီးသီး ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေဌးရယ္ႏွင့္ ဦးရဲဝင္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေလာရင္း၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညို၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူး၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚတင္လွ စုစုေပါင္း အင္အား (၅၀) ခန္႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ