ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ညီလာခံအေတြ႔အၾကံဳရွင္းလင္း

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးႏွင့္လူငယ္ညီလာခံ (၂ဝ၁၈)အေတြ႕အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲ ကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေဖ ဦးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ျခင္း၊ လူငယ္ညီလာခံ(၂ဝ၁၈) သို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ လူငယ္ ေမာင္မယ္တို႕က အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ မင္းသန္းက တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အစည္းအေဝးမွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အား ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ တက္ ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္ လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႕ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ ေဖဦး၊ ခ႐ိုင္ဘ႑ာေရးမွဴးေဒၚစမ္း စမ္းဝင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံဦးျမင့္ ေအာင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္မင္းသန္း ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္/ ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)