အီဂ်စ္သမၼတ စီစီ မဲ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရ

ကိုင္႐ုိ၊ ဧၿပီ ၃

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိသမၼတသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရကာ  မဲရလဒ္ ၉၇ ဒႆမ ၀၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္အေရြးခံရေၾကာင္း ဧၿပီ ၂ ရက္က အမ်ိဳးသားေ ရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ NEZ က ေၾကညာသည္။

သမၼတ ဖာတက္ရွ္အယ္လ္စီစီကို ၎၏ ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္သူ  လူသိနည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ေမာ္ဆာမိုစတာဖာ ေမာ္ဆာကုိယ္တုိင္က ယခင္ေထာက္ခံဖူးသူျဖစ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲဆြယ္လုပ္ငန္းကို လုပ္သည္ ဆို႐ုံသာ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ စီစီသာ အႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု အမ်ားအျပား ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပႏွစ္ရပ္စလုံးမွ မဲေပးႏိုင္သူ သန္း ၆၀ နီးပါးတြင္ ၄၁ ဒႆမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လာေရာက မဲေပးျခင္းျဖစ္ရာ စီစီ ပထမဆုံးအာဏာရခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ၄၇ ဒႆမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲေပးသူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း NEA က ေျပာသည္။

စီစီအား မဲေပးသူဦးေရသည္ ၂၁၈၃၅၃၈၇ ရွိၿပီး ေမာ္ဆာအား မဲေပးသူမွာ  ၆၅၆၅၃၄ ဦးေရရွိသည္။ မဲ၏ ၇ ဒႆမ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပယ္မဲျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း NEA ဥကၠဌ အီဘရာဟမ္က ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို လုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္မႈေအာက္တြင္ မဲ႐ုံေပါင္း ၁၃၇၀၀ ျဖင့္ မတ္ ၂၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ကိုးဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၀ ၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲေပးႏိုင္လ်က္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ လာေရာက္မဲေပးျခင္းမရွိေသာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အီဂ်စ္ေပါင္ ၅၀၀ ဒဏ္ေငြ႐ုိက္ရန္ NEA က ယခင္ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

Mizzima