စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အဂၢမဟာပ႑ိတဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ႀကီးအား လွဴဖြယ္ဝတၳဳမ်ားျဖင့္ ဆက္ကပ္ႀကိဳဆို

 

၅. ၃ .၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ညေန (၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္ ဓမၼသုခေက်ာင္းတုိက္ ဦးစီးပဓာနနာယက (ျပည္နယ္သံဃနာယက ဥကၠ႒) ဆရာေတာ္ႀကီးအား ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေသာ (အဂၢမဟာပ႑ိတ) ဘြဲ႕တံဆိပ္ ဆက္ကပ္ျခင္းခံရၿပီး ဆရာေတာ္စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္လာစဥ္ ျပည္နယ္႐ံုးေဘး လမ္းခုလတ္၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအးမာခင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ခရီးဦးႀကိဳဆုိ၍ လွဴဒါန္းဖြယ္ဝတၳဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲၾကသည္။

ခိုင္ၿဖိဳး(စစ္ေတြ)