ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕ပိုင္း) ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕) ေတာင္ငူခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးေစာေမာ္ထြန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ MWCDF အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚေဝေဝသာ မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဆရာမေဒၚဝတ္ရည္ခင္(ပဲခူး)မွလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းစြာေဟာေျပာျခင္း ၊ ေဒၚခင္လယ္လယ္ခ်စ္(ျမန္/ဂုဏ္) မွလည္း တုိ႔ေခတ္တြင္မွည့ံရေတာ့မွာလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းမွလည္း ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေတာင္ငူခရိုင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးအင္အား ၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။