ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းစာသင္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈစတင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလင္းေရာင္ေဖာင္ ေဒးရွင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏုိင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕ပူးေပါင္း ၍ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ၾကီးႏွင့္              ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အလ်ားေပ၆ဝ၊ အနံေပ ၃ဝရွိ စာသင္ေဆာင္ကုိး ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဂၤလာအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက          ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ နတ္ရဲ ကြင္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးသာဝင္း၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္အလင္းေရာင္ေဖာင္ ေဒးရွင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာေနလင္း၊              ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဒုတိယအေထြ ေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းကုိးေက်ာင္းမွ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းကအမွာစကားေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဒုတိယ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ က စာသင္ေဆာင္လွဴဒါန္းရ ျခင္း အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေက်ာင္းအက်ဳိးေဆာင္မ်ားကိုယ္ စား ဦးသိန္းရီကေက်းဇူးတင္ စကားေျပာကာ အလွဴရွင္ႏွင့္ တာ ဝန္ရွိသူမ်ားက စာသင္ေဆာင္ကို ပႏၷက္တင္မဂၤလာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)