႐ုရွားစစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျမာက္ျမားစြာရရွိ

ေမာ္စကို ႏုိဝင္ဘာ ၈

႐ုရွားသည္ ယခုႏွစ္ကုန္အထိ စစ္လက္နက္ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ယမန္ေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာလအထိ လက္နက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္လက္နက္တင္ပို႔ျခင္း တစ္ခုတည္းမွ ဝင္ေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာပုိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ ပူတင္က ေျပာခဲ့သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ပုိ႔ကုန္ပုိင္းကုိလည္း တုိးျမႇင့္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အရည္အေသြး ပုိင္းလည္း ေကာင္းမြန္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတပူတင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လက္နက္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံအတြက္မဆုိ ႀကီးမားသည့္တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ ခံမႈရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးက ယင္းအခ်က္ကုိ ကၻာ့လက္နက္ ေစ်းကြက္မွာ အထူးသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္ဟြာ