မအူပင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခရိုင္ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ေက်း ေကာ္မတီမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနား ကို ယေန႕ နံနက္ ၁ဝ နာရီ၌ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုး မ်ိဳးဆက္အားမာန္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခရိုင္ တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း ၊မအူပင္ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဖဦးႏွင့္ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျ ဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္တို႕က အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားၿပီး မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမ မွဴးမ်ားက ပါတီမွေဆာင္ရြက္ရ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ေက်းရြာတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္း မ်ားအား ရွင္းလင္းမွာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္ လာေသာ ရပ္/ေက်းပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက ရပ္/ေက်းမ်ားတြင္ေတြ႕ၾကံဳရ ေသာ အခက္အခဲမ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးရာ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒က နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႕ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္၊ မအူပင္ ခ႐ိုင္တာဝန္ ခံဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ျပည္ ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေဖဦး ႏွင့္ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ အုပ္စု(၈၈)အုပ္စုမွ ပါတီစည္း႐ုံး ေရမွဴးမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)