ျပည္ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားဒါနျပဳလုပ္

 

ျပည္ျမိဳ႕နယ္ျပခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ (၂၈.၉.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ဆန္းျပည္သာယာရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ မင္းေပါင္းစုတည္ဘုန္းျကီးေက်ာင္း၊သေျပရိပ္ဘုန္းျကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းဝင္မင္းေပါင္းစုတည္ေစတီေတာ္ျကီးတြင္ သန္႔ရွင္းေရးကုသုိလ္ လုပ္အားဒါနကုိျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး ပဲခူးတုိင္းျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္ခ်ိဳဦးမွလည္း ကုိယ္တုိင္ပါဝင္လုပ္အားေပးသည့္အျပင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ သေျပရိပ္ဘုန္းျကီးေက်ာင္း ဆီမီးတစ္ေထာင္ပူေဇာ္ပဲြအတြက္ အလူွေတာ္ေငြသုံးေသာင္းက်ပ္၊ကုေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ကုိမ်ိဳးဟန္က ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီအေနျဖင့္လူွဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

Min Ko Ko