လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ နယ္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးသားေဒသက လူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိပၸာယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အႏွစ္သာရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ ရမလဲဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္ရသေတြကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး ပါပါတယ္ဗ်’’ ဟု ပဲြစီစဥ္သည့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ကြန္ ရက္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းကို ပ်ဥ္းမနားလူငယ္ ကြန္ရက္က ႀကီးမွဴး၍ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး ဦးစီးဌာန၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုအစည္းအ႐ုံး၊ ေနျပည္ေတာ္၀ိုင္အမ္စီေအအသင္းႏွင့္ ကရင္ျဖဴလူငယ္ ကြန္ရက္တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစကား၀ုိင္းတြင္ အသက္ (၁၃)ႏွင့္ (၁၆)ႏွစ္အၾကား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚအျမင္၊ သေဘာထား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ပုံ၊ အ ေတြးအျမင္၊ ထိန္းသိမ္းပုံတို႔ကုိ ပါ ၀င္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္။

‘‘၂၁ ရာစုပင္လုံက ထြက္ လာမယ့္ရလဒ္ေတြက ေနာက္ပုိင္း မ်ဳိးဆက္ေတြကိုဆက္ၿပီး ဆင့္ ကမ္းရမယ့္သေဘာ သဘာ၀ရွိပါ တယ္။ ဒီလက္ဆင့္ကမ္းမယ့္ လူငယ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ သေဘာသဘာ၀၊ အႏွစ္သာရကို မွ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ခံစားမသိထားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ယူဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ဟု အထက္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းသန္းဦး က ေျပာၾကား သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသူ မသီရိထက္ေဇာ္က ‘‘လူတုိင္းကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားလုိက္ရင္ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ္မေကာင္းတာ ႀကံေတာ့ မယ္ဆုိရင္ ကိုယ္သာသူ႔ေနရာမွာ ဘယ္လိုခံစားရမလဲဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔အရင္ယွဥ္ၿပီး စဥ္းစားလုိက္ရင္ ျမင္တတ္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား ကိုယ္တုိင္က ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ စိတ္၀င္စား လာမႈကို အားေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေၾကာင္း ဗုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရည္မြန္က ေျပာသည္။

 7day daily