ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ုံးတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁၂နာရီခြဲက တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၊ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ႏွစ္ခုမွ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စုိးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဦးသာဝင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕   နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စုိးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီ  တင္ျပၾကရန္ႏွင့္ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ခ်ျပေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာသည့္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားက မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စုိးက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)